תיכון ירדן מעלה אפרים

תיכון ירדן מעלה אפרים

מקום ראשון באולימפיאדת רמון לחלל לשנת 2018!

אתרי הכיתות

תרגיל לשעת חירום

פורטל תלמידים

זכויות התלמיד

הענן החינוכי

שיעורים פרטיים לתלמידים בחינם!

בית ספר ירדן

הודעות

מידעון בית ספר - גליון 2

סיכום רבעון א.

אולימפיאדת רמון לחלל לחטיבות הביניים שנה"ל תשע"ח

תלמידי תיכון ירדן משתתפים גם השנה באולימפיאדת רמון לחלל לחטיבות הביניים. את השלב הראשון עברנו בהצלחה!

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA