יום ה', י’ בסיון תשע”ח
המתן. בטעינה....
שמות המורים ומקצועות ההוראה.

להלן רשימת צוות מורי בית הספר: צוות הנהלהמנהלת: יהודה הלל אילנית סגנית מנהלת ומנהלת חטיבת הביניים: טורק יפהרכזת חטיבה עליונה: יעקבי צ'ומו ענת יועצת: אלקיים דבורה רכזת חינוך חברתי: פארן אלישבע מחנכות: כיתות ז: אליאש אסתי & זקן ליטל כיתות ח:ברוך חרות & גלבוע שרון & וולברג (סבן) מור כיתות ט:דויטש חנן & טורק יפה & לב רחלי כיתות י:קרן סנדרה כיתות י"א:מירב כהן & יעקבי-צ'ומו ענת כיתות י"ב:דורון נעמי & צוות אנגלית: נקרן סנדרה, רכזת, אביטן שרה, בל אביגיל, גלבוע שרה דורון נעמי, כהן מירב צוות מתמטיקה:שמעוני בת שבע, רכזת, אגוזי נורית, דויטש חנן, הלל יהודה אילנית, חכמוב אסנת, לב רחל, מורזייב אירנה, זקן ליטלהההצוות ביולוגיה ומדעים:אבירם חגי, אליאש אסתי, ברוך סימה, טורק יפה צוות הסטוריה:כץ עמית, רכזת, ארנרייך רינת, ברבי רימונה, גור אריה בת שיר, לב רחלי, צוות תנ"ך:ארנרייך רינת, ברוך סימה, ראובני ענת צוות ספרות:ליפשיץ ריבי, ראובני ענת צוות אזרחות:כץ עמית, רכזת, ברבי רימונה, כהן מירב, צוות חנ"ג:וולברג מור, יגר עידן צוות לשון / הבעה:ברוך סימה, בשארי מוריה, יעקבי צ'ומו ענת, לב רחלי צוות ג"ג:ברוך חרות, לייבה זיו צוות כלכלת בית: ברוך סימה, כהן מירב תרבות ישראל:ארנרייך רינת תאטרון:בר שלום מרחביה מדעי החברה:גור אריה בת שיר מחשבים:גורפינקל אירנה ערבית:פארן אלישבע פיסיקה:פודבלני אלכס אומנות: איילת רוזן גננות:פרידמן דב צוות תומך:אקוע מירה, בנקל פנינה, גאליה דליה, צוות מנהלה:אליהו גינת קארין, ורדי דן, מורן שלמה, נתן דליה, פלד פטר

 
 
אתרי הכיתות
אתרי מקצוע
הודעות
גלישה בטוחה
צוות חיים ברשת
הסרטים שלנו
פינת היועצת
למידה בשעת חירום